Jiří Orten

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(vlastním jménem Jiří Ohrenstein; 1919-1941)

Jiri-orten.jpg
 • básník, největší mladý talent
 • Narodil se v Kutné Hoře. Jeho rodiče vlastnili malý obchod se střižním a galanterním zbožím. V letech 1929-1936 navštěvoval místní reálku. Po neúspěšném pokusu o přijetí na konzervatoř odešel do Prahy, aby studoval jazykovou školu. Zároveň pracoval jako archivář karlínské. Na dramatickém oddělení Státní konzervatoře hudby, kam vstoupil v roce 1937, absolvoval tři ročníky. Studia přerušil koncem školního roku 1939-1940, kdy byl kvůli svému židovskému původu nucen odejít. Po svém vyloučení publikoval pod cizími jmény: Karel Jílek, Jiří Jakub. Poté co mu v roce 1936 zemřel otec a co jeho starší bratr Ota odešel do Anglie, stal se Jiří oporou matce a malému bratrovi Zdeňkovi. I toto pouto bylo částečně narušené tím, že Orten nesměl opouštět území Prahy. Rozchod s dívkou, k níž se cele upnul, poznamenal zbytek jeho života. Přestože i nadále udržoval styky se svými kolegy, byl stále osamělejší. Přinucen okolnostmi střídal byty, střídal zaměstnání. Spolu s básníkem Hanušem Bonnem pracoval v Židovské náboženské obci. Pozoruhodným svědectvím o Ortenově životě jsou tři knihy jeho deníků - Modrá, Žíhaná a Červená, do nichž si zaznamenával své postřehy, básně i výpisky z četby v období od 10. ledna 1938 až do osudného 30. srpna 1941, kdy byl zachycen projíždějící německou sanitkou. Následkům těžkého zranění podlehl v Praze 1. září 1941 ve věku dvaadvaceti let.

Dílo

 • vyjadřuje úzkost a samotu člověka (v době okupace, má ale i obecný rozměr)
 • pocity marnosti, zoufalství, absurdity, blízké existencialismu
 • základní rysy Ortenovy poezie:
  • 1) Důkladná práce s jazykem
  • 2) Schopnost vciťovat se do předmětů, tendence polidšťovat je
  • 3) Všudypřítomný pocit nebezpečí a ohrožení, vědomí krátkosti života, stálá potřeba bezpečí
  • 4) Pravidelný rytmus, výrazná melodie, dokonalý rým
 • sbírky - pod pseudonymem Jiří Jakub:
  • Čítanka jaro (1939)
  • Cesta k mrazu (1940)
 • pod pseudonymem Karel Jílek:
  • Jeremiášův pláč (1941)
  • Ohnice (1941)
 • Elegie (posmrtně 1946)