Jiří Weil

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1900-1959)

Jiří Weil.jpg
 • spisovatel, literární kritik, novinář a překladatel
 • Po maturitě vystudoval na filosofické fakultě UK slovanskou filologii a srovnávací literatury. Během studia se stal členem Devětsilu. Již při studiích pracoval jako překladatel tiskového oddělení sovětského zastupitelství v Praze. Weil byl přesvědčeným komunistou, několikrát navštívil SSSR, v letech 1933 – 1935 tam působil jako překladatel. V roce 1937 byl vyloučen z KSČ za svůj román Moskva–hranice, v kterém přesně odhalil fungování stalinismu, což, jak přiznával, pro něj bylo velmi bolestné. Během okupace měl nastoupit do transportu Židů. Aby se transportu vyhnul, předstíral sebevraždu. Poté žil až do konce války v ilegalitě. Od roku 1946 byl nakladatelským redaktorem, později se stal vědeckým pracovníkem Státního židovského muzea v Praze. Roku 1951 byl vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, roku 1956 do něj byl znovu přijat, ale většina jeho děl vyšla až později. Publikoval v mnoha časopisech a novinách, významná je i jeho činnost překladatelská (např. Vladimir Majakovskij, Boris Pasternak, Maxim Gorkij).
 • jako první u nás umělecky ztvárnil Stalinovu diktaturu v SSSR.

Dílo

 • „Moskva - hranice” (1937, román)
  • tři lidé se trojím způsobem vyrovnávají s poměry v Rusku, se stalinským terorem, intrikami aj.
  • v době vydání bylo dílo ostře odmítnuto levicovou kritikou
 • „Dřevěná lžíce” (dokončeno 1938, vydáno posmrtně 1977)
  • dílo poprvé vyšlo v exilu a v samizdatu, oficiálně v ČR až roku 1992
  • volné pokračování „Moskvy - hranice”
  • odehrává se ve středoasijském pracovním táboře, kde jsou drženi nepřátelé socialismu
 • „Život s hvězdou” (1949) - částečně autobiografický román
  • v době vydání dílo odsouzeno
  • Hlavní hrdina Josef Roubíček čeká v době okupace na povolání do transportu. Coby Žid je šikanován a postupně zbavován veškerého majetku - zůstávají mu pouze matrace a kamna. Náhodou je dočasně vyřazen z evidence. Nakonec se vzepře a rozhodne se skrývat u dělníka Materny.