Jindřich Chalupecký

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Jindřich Chalupecký

(1910-1990)

 • výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění a překladatel
 • Narodil se a zemřel v Praze. Po maturitě na gymnáziu studoval do roku 1932 na FF UK, státní ani doktorské zkoušky však nedělal. Zaměstnán byl pak jako učitel a ředitel učňovské školy, většinou však v řadě organizací těsněji či volněji souvisejících s výtvarnictvím. Byl autorem řady souborných výstav soudobých českých malířů a reprezentativních výstav českého umění v cizině (např. 1966 Západní Berlín, 1969 Řím a Haag) a přispěl do řady katalogů.
 • po něm nazvaná Cena Jindřicha Chalupeckého je nejvýznamnějším oceněním, jaké může získat český výtvarný umělec ve věku do 35 let.

Dílo

 • byl autorem eseje „Svět, v němž žijeme“, který se stal manifestem Skupiny 42
  • prosazuje proměnu poetiky:
   • explicitní pojmenování, depatetizace básní
   • báseň je svět běžných věcí, dějů a banálnosti
   • posílení epičnosti
   • jazyk je hovorový a slangový, je pohrdáno pravidly umělecké řeči
  • „Umění objevuje skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku. Nebude-li toho moderní umění schopno, bude zbytečné.” (citace z textu)