Johann Gottfried Herder

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1744-1803)

J. G. Herder
  • německý filozof, spisovatel, estetik a protestantský kazatel
  • jeho myšlenky o národech a národních jazycích měly rozhodující vliv na německé i české národní obrození
  • patřil k preromantickému literárnímu hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor) společně s Goethem, Schillerem a dalšími
  • Narodil se v Mohrungenu (dnes Polsko). Pocházel z chudých poměrů, od roku 1762 studoval v Královci, kde mezi jeho učiteli byl také Immanuel Kant. Přiklonil se však k vlasteneckému směru J. G. Hamanna, který zdůrazňoval city proti rozumu a věnoval se dílu německého mystika Jakoba Böhmeho. Roku 1764 přišel jako duchovní a učitel do Rigy, roku 1769 cestoval po Francii a 1770 se ve Štrasburku setkal s o málo mladším J. W. Goethem, což mělo pro oba životní význam. Z jejich přátelství vznikla skupina Sturm und Drang. Od roku 1771 se stal vrchním duchovním a dvorním kazatelem v Bückeburgu a roku 1776 se s pomocí Goethovou stal superintendantem ve Výmaru. Později přivítal francouzskou revoluci, což rozladilo řadu jeho přátel, a nakonec se rozešel i s Goethem. Zemřel ve Výmaru.

Dílo

  • Myšlenky k filozofii dějin lidstva (1784-1791)
    • zde vyslovil přesvědčení, že během vývoje lidstva se v různých časových údobích podílí střídavě na tvorbě historie jednotlivé národy - v budoucnosti by se rozhodujícím historickým činitelem měli stát Slované