John Milton

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
John Milton

(1608-1674)

 • anglický básník a autor traktátů
 • bojovník za svobodu tisku a možnost manželského rozvodu
 • Narodil se a zemřel v Londýně. Připravoval se na kariéru anglikánského duchovního, v Cambridge získal magisterský titul (1632). Po ukončení studia se odebral do venkovského sídla svého otce, aby se věnoval podrobnému studiu starověké i moderní teologie, historie, politiky, literatury a přírodních věd. Po dokončení šestiletého samostudia se Milton plaví do Francie a Itálie a potkává italského astronoma Galilea Galileiho. Po návratu z Francie (1642) si bere 16letou Mary Powellovou, která se o měsíc později vrací ke své rodině. Po dobu dalších třech let Milton publikuje sérii pamfletů zabývajících se etickou stránkou rozvodu, ve kterých napadá britský zákon týkající se manželství. Mary se k němu vrací v roce 1645 a mají spolu čtyři děti. Mary umírá roku 1652 na následky komplikací při porodu. V roce 1656 se Milton žení s Katherine Woodcockovou, která umírá roku 1658 Roku 1663 si Milton bere svoji poslední ženu Elizabeth Minshullovou, která se o něj stará až do dne jeho smrti.

Dílo

 • Ztracený ráj (1667) - duchovní epos
  • inspirován Starým Zákonem (Genesis), Homérem, Vergiliem
  • v průběhu psaní Milton postupně ztrácel zrak, dokončil ho již zcela slepý
  • do češtiny epos poprvé přeložil Josef Jungmann
  • Protagonistou básně je Satan, padlý anděl. Každá z dvanácti knih (v rozsahu 640 - 1189 veršů) je opatřena krátkým shrnutím ("Argument"). Děj je vzat ze začátku knihy Genesis, vypráví o svržení padlých andělů, vzpouře andělů, stvoření světa, Satanově pouti po ráji, kde v převtělení za hada svede Evu k prvnímu hříchu, děje okolo prvního hříchu a vyhnání z ráje.
  • součástí jsou rozsáhlé úvahy
  • vyhnání z ráje chápe Milton jako otevření nových perspektiv pro člověka
 • Ráj znovu nabytý (1671) volné pokračování Ztraceného ráje
  • převyprávění příběhu Kristova pokoušení na poušti (podle Evangelia svatého Lukáše)