Josef Škvorecký

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Josef Škvorecký s manželkou Zdenou

(1924-2012)

 • prozaik, scénárista, esejista, nakladatel, překladatel
 • manžel spisovatelky Zdeny Salivarové
 • autor děl se silně autobiografickými rysy
 • Narodil se v Náchodě. V rodišti vychodil obecnou školu (1930–1935) a absolvoval zde i reálné gymnázium. Po maturitě (1943) byl nasazen jako pomocný dělník v továrně Metallbauwerke Zimmermann und Schilling v Náchodě a později v Novém Městě nad Metují, koncem války pak v přádelně firmy Bartoň v Náchodě. Od gymnazijních studií se věnoval jazzu a krátce hrál v místní kapele Red Music. V roce 1945 začal studovat na Lékařské fakultě UK, po prvním semestru však přestoupil na FF UK, kde vystudoval angličtinu a filozofii (1946–1949). Po absolutoriu obdržel umístěnku do pohraničí, učil na školách v Broumově a v Polici nad Metují, posléze v Hořicích v Podkrkonoší. Po vojenské službě Škvorecký nastoupil do angloamerické redakce Státního nakladatelství krásné literatury a umění v Praze, od dubna 1956 byl redaktorem a od ledna 1957 zástupcem šéfredaktora nového dvouměsíčníku Světová literatura. Po skandálu, který vyvolalo vydání románu Zbabělci, musel v lednu 1959 z redakce časopisu odejít, ale mohl se vrátit do angloamerického oddělení SNKLU. Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V lednu 1969 odjel do USA, kde nejprve přednášel na Cornell University v Ithace (New York), v létě absolvoval stipendijní pobyt v Berkeley (Kalifornie). Téhož roku byla v Čs. spisovateli zastavena výroba knihy Tankový prapor. Škvorecký se rozhodl v zahraničí zůstat a od podzimu 1969 vedl na Toronto University kurs současného českého divadla a filmu a na anglistice kurzy anglické a americké literatury; od roku 1970 i kurzy tvůrčího psaní. Roku 1971 byl jmenován mimořádným, 1975 řádným profesorem. Od roku 1972 až po odchod do důchodu v roce 1990 Škvorecký vyučoval též dějiny a teorii filmu na Graduate Centre for Study of Drama Torontské univerzity. Počínaje polovinou sedmdesátých let pohostinsky přednášel na řadě severoamerických univerzit. V roce 1971 Škvorecký a Salivarová v Torontu založili nakladatelství Sixty-Eight Publishers, ve kterém vydávali především české exilové autory a v Československu zakázaná díla (do roku 1994 celkem 227 titulů). Škvorecký zde také publikoval vlastní tvorbu. V roce 1978 byl zbaven československého státního občanství. Při prvním návratu do Československa (1990) byl vyznamenán Řádem Bílého lva. Zemřel v Torontu.

Dílo

 • hlavní atributy Škvoreckého tvorby:
  • 1) Mistrné vypravěčství
  • 2) Komika a inteligentní humor
  • 3) Autenticky působící hovorový jazyk
 • mnohé Škvoreckého prózy jsou autobiografické, hlavním hrdinou a obvykle přímým vypravěčem je jeho alter-ego Danny (= Daniel) Smiřický
 • Zbabělci (1958; napsáno 1948)
  • román vyjadřující bez patosu a idealizace životní pocit příslušníka zlaté mládeže z českého maloměsta v posledních osmi dnech 2. světové války
  • psáno strohým stylem s citlivě zaznamenanými dialogy a hovorovou češtinou, která zasahuje i autorskou řeč
  • patrný je vliv Ernesta Hemingwaye, ale také soudobé evropské existenciální literatury a tvorby Skupiny 42
  • V románu je po jednotlivých dnech zachyceno období od 4. do 11. května 1945 ve východočeském městě Kostelci (předlohou bylo autorovo rodiště). Hlavní postavou je bývalý gymnazista Danny Smiřický, v posledním válečném období nasazený na práci v kostelecké továrně. Děj začíná v hostinci Port Arthur, kde saxofonista Danny zkouší s amatérskou jazzovou kapelou (z jejích členů mají v dalším ději význam především obtloustlý trumpetista Benno Mánes, který se před nedávnem vrátil z koncentračního tábora, kytarista Harýk a pianista Fonda). Následující den Danny s Harýkem a Bennem začerňují německé nápisy. Němci se však ještě nevzdali a napětí ve městě trvá. Danny zažívá svůj "horký" okamžik před poštou: Němci ho po recesním kousku, jímž se chce zalíbit vytoužené Ireně, odvádějí do kosteleckého gymnázia, kde sídlí německá posádka. Propuštěn je až po intervenci dr. Šabaty. V neděli se Danny s ozbrojenou partou dostává do kosteleckého pivovaru, který je střediskem "revoluce". Na základě rozkazu plk. Čemelíka musí všichni příchozí odevzdat zbraně a jsou rozděleni do šestičlenných hlídek, které mají zaručit klid ve městě. Dannyho a jeho přátele čekají nudné pochůzky pod vedením dr. Bohadla. Jejich jednotvárnost naruší jen rvačka s komunisty. V úterý 8. května město zaplaví uprchlíci různých národností. Danny se ujímá Angličanů a se škodolibostí je ubytuje v bytech místní honorace. K opravdovému střetu s ustupujícími Němci dochází až ve středu odpoledne; srážka si vyžádá řadu životů. V podvečer Danny s jedním z kamarádů vyvezou kulomet na Homoli nad městem a zničí německý tank. Dalšího dne je Danny svědkem brutálního esesáckého vraždění v pivovaru, odpoledne prožívá s Irenou v bytě svého soka Zdeňka. V pátek 11. května je ve městě oficiálně vítána sovětská armáda, nastává loučení s Angličany. Román končí vystoupením jazzové kapely na kosteleckém náměstí.
  • dobová kritika dílo okamžitě odsoudila, a to zejména z těchto důvodů:
   • 1) demýtizace osvobození,
   • 2) příliš páskovitý hrdina,
   • 2) různé podoby a motivace hrdinství,
   • 3) kritika českého přizpůsobivosti a převlékání kabátů,
   • 4) nelichotivý braz ruských vojáků,
   • 5) údajný cynismus díla.
  • román byl poté stažen z prodeje i z knihoven, což ve výsledku jeho popularitu ještě zvýšilo; znova mohl po drobných úpravách vyjít až v roce 1966
 • Tankový prapor (1971, psáno 1954)
  • humoristicko-satirický román z vojenského prostředí první půle 50. let
  • Hlavní hrdina, intelektuál v roli velitele tanku, rotný dr. Daniel (Danny) Smiřický, "člověk bojácný, a proto svědomitý", životní pragmatik, prochází obvyklými peripetiemi závěru vojenské služby v poúnorovém totalitárním Československu. Leccos z dějové linky napovídají už tituly jednotlivých epizod: Sedmý tankový prapor v útoku na spěšně vybudovanou obranu nepřítele, Provedení zkoušek FO (= Fučíkův odznak) u Sedmého tankového praporu, Noc v posádkovém vězení, Divizní kolo armádní soutěže tvořivosti atd.). Danny neúspěšně usiluje svést pražskou přítelkyni Lizetku ("tu radlickou svini s akademickým titulem"), s níž se ocitá ve snobském a demoralizovaném prostředí parazitujících společenských špiček. Za Dannyho návštěvy Prahy je konfrontována kasárenská potěmkiniáda se schizofrenní realitou české společnosti v období tzv. kultu osobnosti (např. prostřednictvím v soukromí ostře protirežimně naladěných, ale jinak konformních Lizetčiných rodičů). Milostné neúspěchy u Lizetky (Ludmily) si Danny nahradí sexuálními hrátkami s intelektuálně nekomplikovanou Janou, ženou svého nadřízeného - nadporučíka Pinkase.
 • Mirákl (1972)
  • ironický obraz roku 1968, konfrontovaný s retrospektivními návraty především na počátek 50. let
  • román motivicky vystavěného kolem tzv. čihošťského zázraku
 • Prima sezóna (1975)
  • 6 povídek z doby okupace o Dannyho neúspěšných milostných pokusech
 • Příběh inženýra lidských duší (1977)
  • panoramatický román konfrontující prostřednictvím životních osudů spisovatele-emigranta autoritativní středoevropské režimy s demokratickým klimatem kanadského exilu
  • román seznamuje s Dannyho životem v období od 40. let až po kanadský exil
 • z děl, v nichž Danny nevystupuje:
 • Scherzo capriccioso (1984)
  • historicko-biografický román o Antonínu Dvořákovi a jeho americkém pobytu
 • Nevěsta z Texasu (1992)
  • román o českých přistěhovalcích během americké občanské války
 • psal také detektivky (Hříchy pro pátera Knoxe, 1973; série románů o poručíku Borůvkovi, 1966-81), eseje a poezii
 • s manželkou Zdenou Salivarovou napsal Škvorecký knihu Samožerbuch (1977) o historii nakladatelství Sixty-Eight Publishers