Julius Fučík

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Julius Fučík

(1903-1943)

 • komunistický novinář, literární a divadelní kritik, překladatel
 • Narodil se v Praze v rodině soustružníka a divadelního ochotníka. V roce 1913 se rodina přestěhovala do Plzně, kde Fučíkův otec získal divadelní angažmá. V roce 1921 se Fučík stal se mimořádným posluchačem Filozofické fakulty UK v Praze. Zde navštěvoval přednášky Zdeňka Nejedlého, F. X. Šaldy a dalších literárních vědců. V době vysokoškolských studií vstoupil do KSČ a začal publikovat v levicovém tisku (Avantgarda, Tvorba, Rudý večerník, Kmen). V roce 1929 se stal redaktorem Rudého práva a zároveň se podílel na vzniku Haló novin. Ve 20. a 30. letech se jako novinář účastnil řady dělnických manifestací a stávek. Podnikl i dvě cesty do Sovětského svazu, druhá cesta trvala téměř dva roky. O svých cestách psal reportáže, Sovětský svaz ale zobrazoval zavádějícím a tendenčním způsobem propagujícím stalinský režim. V roce 1938 se oženil s Augustou Kodeřicovou, která po válce vystupovala jako Gusta Fučíková a propagovala Fučíkovo dílo. Po obsazení Československa nacisty se Fučík nejdříve skrýval u svých rodičů v Chotiměři u Domažlic. Brzy ale odešel do Prahy, kde se aktivně zapojil do ilegálního komunistického protiněmeckého odboje a jako významný funkcionář řídil vydávání tajných komunistických tiskovin. Na základě udání byl v dubnu 1942 zatčen gestapem a uvězněn. Nejdříve byl umístěn v pražské pankrácké věznici, pak převezen do Budyšína a nakonec do Berlína. Na základě rozhodnutí nacistického soudu byl 8. 9. 1943 popraven ve věznici Berlín-Plötzensee.

Dílo

 • Reportáž psaná na oprátce (1945) z Fučíka modla
  • autobiografická próza vzniklá ve vězení na Pankráci, vynášená pomocí motáků
  • poprvé vydána na podzim 1945, a to s významnými vynechávkami, které si vyžádala KSČ
  • začala být překládána do mnoha jazyků a vycházela pravidelně až do roku 1990
  • kniha z Fučíka učinila vzor pro mladou generaci budovatelů
  • úspěch díla spočíval jak v tématu bezprostředního prožitku vězení a čekání na smrt, tak v kvalitě literárního zpracování
  • kompletní kritické vydání vyšlo teprve roku 1995
   • ukázalo se, že Fučík ve skutečnosti pomalu udával lidi z odboje, aby oddálil svou popravu (jako první na tuto skutečnost poukázal Václav Černý)
 • V zemi, kde zítra již znamená včera (1932)
  • reportáže ze SSSR
  • zmiňoval se i o nedostatcích, ovšem považoval je za fázi pokroku, která bude společným budováním překlenuta
 • Božena Němcová bojující, O Sabinově zradě, Chůva (o J. Zeyerovi) (vydáno 1947 jako Tři studie)
  • eseje o literatuře