Karel Toman

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(vlastním jménem Antonín Bernášek; 1877-1946)

S7karel.toman.jpg
 • básník, novinář, překladatel
 • Pocházel z rolnické rodiny, gymnázium vystudoval v Příbrami. Po maturitě studoval práva na Univerzitě Karlově, ale nedokončil je. Z existenčních důvodů střídal různá zaměstnání. Vedl pestrý život, s nepatrnými prostředky často cestoval po Evropě (Německo, Holandsko, Anglie aj.). Nějakou dobu žil ve Vídni, nejvíce ho ovlivnila Francie, kde na jihu pobýval také v zimě v letech 1924 - 25. Poté se stal redaktorem, nejprve Českého deníku a pak Národních listů. Po 1. světové válce byl zaměstnán v knihovně Národního shromáždění - tehdejšího parlamentu. Brzy však odešel do předčasné penze, přestože nebyl nijak finančně zajištěn.
 • psal lyrickou, meditativní a milostnou poezii
 • ve své tvorbě spojoval spontánnost a racionalitu
 • typická je úspornost jeho veršů
 • psal bez škrtů

Dílo

 • básnické sbírky:
  • „Pohádky krve“ (1898) - ovlivněny dekadencí: pocity marnosti, vyhrocený, individualismus, touha po kráse, opovržení měšťáctvím
   • později se Toman sbírky zřekl
  • „Melancholická pouť“ (1906) – lyrický cestopisný deník a zároveň intimní zpověď společenského vyděděnce
   • Evropa viděná očima „vagabunda“
   • odmítá zde anarchismus, ale nic nového ho neláká
  • vyjadřuje touhu po domově
  • „Měsíce“ (1918) – jedna báseň pro každý měsíc v roce
   • básníka se zaobírá plynutím času vesmírného a lidského
   • obrazy českého venkova, krajiny, lidu
   • úcta k vesmírnému řádu a tichu
   • soucit s tuláky
  • „Stoletý kalendář“ (1926) - poslední sbírka
   • hlavními tématy tuláctví a láska k domovu