Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Kryštof Harant

(1564-1621)

 • spisovatel, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník
 • Narodil se na hradě Klenová. Vzdělání získal Kryštof v Plzni, pak v Innsbrucku. Učil se řečtinu, němčinu, latinu či němčinu, vzdělával se též v zeměpise, historii, právu nebo hudbě. Byl celkem třikrát ženat. Roku 1598 se vydal se svým švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic na cestu do Svaté země. Z hradu Pecka, který získal druhým sňatkem, učinil skrze svou kapelu význačné šlechtické hudební centrum tehdejší doby. V roce 1618 konvertoval Harant k protestantismu, vyjádřil podporu Fridrichu Falckému a získal místo v České komoře zemské. Po porážce českých stavů odešel na Pecku. V roce 1621 byl zadržen, vězněn a nakonec 21. června 1621 popraven na Staroměstském náměstí.

Dílo

 • Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii (1608)
  • naučná (didaktická) literatura, která obrazy exotických krajů plní zároveň funkci literatury zábavné
  • autor zde popsal svou cestu do Palestiny a Egypta z roku 1598
  • vypravěč zachytil vše, co během své pouti zažil
  • autor má smysl pro humor a ironii, používá rčení a přirovnání
  • na evropské úrovni