Ladislav Klíma

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1878-1928)

 • filozof, prozaik, esejista
Ladislav Klíma.jpg
 • extrémní individualista
 • ignoroval společnost a morálku
 • zbyly po něm jen trosky díla
 • hlásal spojení filozofie se životem, aplikoval krajní experimenty
 • pokusil se o vlastní filozofický systém:
  • svět je duševním stavem
  • víra v sílu vůle (vliv Nietzscheho): já = JÁ = Bůh = Volnost
 • Narodil se v Domažlicích do rodiny úředníka v advokátní kanceláři. Od roku 1889 začal studovat na gymnáziu v Domažlicích, ale v roce 1895, kdy studoval v septimě, byl vyloučen ze všech škol v Rakousku-Uhersku pro urážku panující habsburské dynastie. Ve studiu pokračoval na gymnáziu v Záhřebu, studia však nedokončil a po půl roce se vrátil domů. Po návratu ze Záhřebu bydlel tři roky s otcem v jeho usedlosti v Modřanech u Prahy. Po dosažení plnoletosti byl Klímovi vyplacen dědický podíl po zemřelé matce a sestře. Osamostatňuje se a žije z těchto peněz. V roce 1909 zemřel Klímův otec a dědictví po něm, o které ale díky své nepraktičnosti z velké části přišel, mu umožnilo další několikaletou existenci. Od roku 1918 začal Klíma publikovat. Přechodně pracoval také jako řidič, hlídač apod. Žil i z drobných příspěvků od přátel, mezi něž patřil i Otokar Březina. Klíma zemřel v 49 letech v Praze oslabený duševním vypětím a přemírou alkoholu na tuberkulózu.

Dílo

 • charakteristické rysy: výstřední duševní stavy, sny, halucinace, děsivé děje, fantastičnost, zvrácená erotika, hororové pasáže
 • „Svět jako vědomí a nic” (1905) - filozofický spis
  • Existence světa je podle autora závislá na individuálním lidském Já, svět je to, co z něho Já chce mít.
 • „Utrpení knížete Sternenhocha” (1928, román, někdy označovaný jako romaneto)
  • Příběh třiatřicetiletého německého šlechtice a jeho podstatně mladší ženy Helgy, kterou obdivuje i nenávidí zároveň a neobvyklost jejich vztahu podtrhuje groteskní nadsázka. V popisu života těchto dvou se autor nevyhýbá obscénnosti hraničící až s perverzitou. Helga svého muže všemožně ponižuje a dopouští se i zločinu, že zabije jejich dítě. Psychicky týraný kníže ji nechává zemřít hladem a pronásledován výčitkami sám umírá.