Literární druhy a žánry

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

Literární druhy

 • Epika (z řec. épos = slovo, vyprávění)
  • je založena na ději, vyprávění příběhu
 • Lyrika (z lyra = řecký hudební nástroj, jenž doprovázel zpívané verše)
  • zaměřuje se na dojmy, pocity, nálady, úvahy
  • rozlišujeme lyriku intimní, přírodní, společenskou, reflexivní aj.
 • Drama (z řec. dráma = význam, čin, skutek)
  • děj je předváděn (herci či loutkami) na scéně a rozvíjen prostřednictví dialogu
  • základem děje je dramatický střet, konflikt mezi postavami

Literární žánry

 • Literární druhy se dále dělí na žánry. Žánr tvoří soubor děl, která mají společné znaky (např. rozsah, námět, téma, stavbu).

Žánry epické

 • příběh (historka)
 • bajka
 • anekdota
 • báje (mýtus)
 • pověst
 • pohádka
 • legenda
 • povídka
 • novela
 • epos
 • román

Žánry lyrickoepické

 • balada
 • romance
 • básnická povídka

Žánry lyrické

 • píseň
  • kratší báseň s pravidelným rytmem a výrazným rýmem- ústní slovesnost
 • elegie
  • vyjadřuje smutek- J. Walker
 • óda
  • oslavná , radostná ( velká témata – hymnus)
 • epitaf
  • veršovaný nápis na hrob
 • epigram
  • drobná satirická báseň , úsudek o osobě, události , jevu ( K.H. Borovský)
 • pásmo

Žánry dramatické

 • tragédie- hra s vážným obsahem, konflikt, se silami silnějšími než je protagonista (Aischylos, Sofokles, Euripides, Shakespeare, bratři Mrštníkové)
 • komedie – Řecko – veselá, smírný konec
 • činohra (někdy též drama) – od 18. st., vážný námět, běžný život, zakončení smírné i smutné