Literatura jako součást umění

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • Člověk je součástí světa, objektivní skutečnosti -> člověk na ni reaguje, přizpůsobuje se, ale zároveň ji aktivně přetváří. Tím si svět osvojuje. Podle způsobu osvojení je pak možno lidský vztah ke světu rozdělit na:
  • praktický
  • teoretický (vědecký)
  • estetický (tj. vzbuzující umělecký dojem)
   • estetika rozlišuje tři oblasti estetična:
    • a) příroda
    • b) mimoumělecké výtvory (např. oblečení či vybavení bytu)
    • c) umění
 • Umění je specifickou formou lidské činnosti, mj. tím, že:
  • nevzniká z praktické potřeby, ale z vnitřního „přetlaku” tvůrce
  • působí zároveň na city, fantazii i rozum
  • významná díla vznikají i mimoděk
  • i v ošklivosti je schopno nalézt krásu
  • vzniká i z důvodů pragmatických (např. spisovatel píše, protože je to jeho profese)
  • v minulosti bývala umělecká tvorba vnímána jako řemeslo
  • na rozdíl od vědy umění není objektivní
  • často připomíná hru
  • podle Aristotela přináší katarzi (pocit hlubokého naplnění získaný po setkání s uměním)
  • má terapeutické účinky
  • je formou komunikace (zprostředkovává sdělení tvůrce směrem k vnímateli)
   • osobitost literatury spočívá v tom, že prostředkem jejího vyjádření je jazyk, který slouží k lidskému dorozumívání vůbec

Funkce umění