Luis de Camões

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Louis de Camões
Lusovci, první vydání

(asi 1524-1580)

 • zřejmě největší portugalský básník vůbec
 • jeho umění verše bývá srovnáváno se Shakespearem, Homérem, Vergiliem a Dantem
 • dobře znal asijská území, neboť zde strávil mnoho let jako vyhnanec

Dílo

 • značné množství lyrické poezie (v portugalštině a španělštině) a divadelních her
 • vlastenecký epos Lusovci (1572)
  • pojmenovaný podle obyvatel Lusitanie, což je římské jméno pro Portugalsko
  • inspirovaný plavbou Vaska de Gamy do Indie
  • obsahuje prvky z portugalských dějin a líčení poměrů ve vlasti i v nových zemích
  • výraz národní hrdosti, křesťanských idejí i hold renesančně plnému životu
  • dílo ve verších (po vzoru Homérovy Odysseje a Vergiliovy Aeneis) ppisuje cestu Vasca da Gamy kolem afrických břehů do Indie a zpět, přičemž antičtí bohové svými zásahy jeho cestu ovlivňují, a to pozitivně i negativně: protivníkem Vasca de Gamy je Bacchus, zastánkyní Portugalců se stává Venuše. Zároveň obsahuje idealizovanou historii Portugalska od počátku až k časům Camõesovým, především portugalské zámořské objevy a kolonizaci v Asii. Obsahuje četné odkazy na mytologii a klasický starověk.
  • dílo sestává z deseti zpěvů o různém počtu slok; dohromady je slok 1102 a obsahují 8816 veršů
  • první překlad Lusovců do češtiny vydal roku 1902 Jaroslav Vrchlický