Michel de Montaigne

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Michel de Montaigne

(1533-1592)

 • francouzský spisovatel a filozof, ovlivnil pozdější osvícence

*Narodil se v Périgordu na zámku Montaigne (zde i zemřel) jako syn bohatého vinaře a obchodníka. Pocházel z prostředí nobilizovaných obchodníků. Díky otci získal vynikající humanistické vzdělání - od dětských let se o něho staral německý vychovatel, který s ním hovořil pouze latinsky. Znalosti získané domácí výchovou si pak rozšířil na koleji v Bordeaux, kde studoval od 6 do 13 let. I poté se průběžně vzdělával a četl. V roce 1565 se oženil s Francoise de La Chassaigne, ale neměl k ní blízký vztah. Celkem z manželství vzešlo pět dcer, jen jedna Montaigne přežila. V roce 1568 zdědil Montaigne velký majetek a přestěhoval se na rodinný zámek. Toužil strávit zbytek života klidně a bavit se četbou („Smysl osamělosti je podle mého názoru jediný - žít svobodněji a podle svého.”). Za tímto účelem dal přestavět třetí patro věže svého zámku na svou pracovnu, v níž si zřídil rozsáhlou knihovnu a zdi věže dal pokrýt citáty starověkých autorů. V roce 1572 zde zahájil práci na první knize Esejů. Na tomto svém díle pak pracoval víceméně až do smrti.

 • založil nový žánr - esej (fr. essayer - zkoušet, tj. hledat sama sebe)

Dílo

 • „Eseje” (1570-1592) - tři díly úvah o životě, výchově, lásce, přátelství, zvycích, umírání a dalších tématech
  • v centru pozornosti stojí sám autor
  • základem úvah je skepticismus, příznačný pro celou renesanční epochu
  • prosazuje myšlenku plného a radostného života, k jakému nás vede příroda („Jediné umění, které stojí za to studovat, je umění žít.”)
  • ač o vážných tématech, nepostrádají úvahy humor a ironii