Miroslav Holub

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Miroslav Holub

(1923-1998)

 • basník, prozaik, esejista, lékař a výzkumník
 • nejpřekládanější český básník (16 jazyků)
 • Narodil se v Plzni v rodině právníka a středoškolské učitelky jazyků, která na něj měla rozhodující intelektuální vliv. Maturoval v roce 1942 a do konce války pracoval jako pomocný dělník. Roku 1945 se v Praze zapsal na Přírodovědeckou fakultu, 1946 však přestoupil na Lékařskou fakultu UK. Při studiích byl zároveň pomocnou vědeckou silou v Ústavu pro filozofii a historii přírodních věd. Docházel i na přednášky z logiky, filozofie a literární historie. Od roku 1954 pracoval v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, kde se věnoval především imunologii. V roce 1970 byl z politických důvodů propuštěn, po krátké době však přijat do nově založeného IKEMu v Praze-Krči. Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědeckých studií i rozsáhlejších knižních publikací. V 60. letech a znovu od konce 70. let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětšině s cíli vědeckými, též však literárními (mj. navštívil Anglii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii, Mexiko). Jako vědec i literát často dlouhodoběji pobýval v USA. Zemřel v Praze.

Dílo

 • maximálně sdělný styl, výčet detailů, strohost
 • báseň je procesem odhalování mýtů, je to způsob, jak se dobrat pravdy
 • básně často reflektují autorovu lékařskou a vědeckou kariéru
 • sbírky reprezentující poezii všedního dne např.:
  • Denní služba (1958)
  • Achilles a želva (1960)
 • později např. Ono se letělo (1994; básně, básně v próze, povídky)
 • prózy např.
  • Anděl na kolečkách (1963)
   • osobitá reportáž z USA, v níž autor spojil zájem moderního vědce s pohledem básníka
  • K principu rolničky (1987)
   • fejetony; zastavení nad všednodenními problémy, zážitky i předměty oživující obvyklé vnímání života