Národní obrození

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • termín užívaný pro období druhé poloviny 18.století a první poloviny 19.století, ve kterém se čeští obrozenci pokoušeli o záchranu češtiny a její postupný rozvoj na úroveň velkých evropských jazyků
  • samotný pojem obrození se díky Masarykovi vžil až koncem 19. století, předtím se hovořilo o národním vzkříšení či národním probuzení


Češi proti Němcům

Češi vs. Němci:

  1. Demokracie / Feudalismus
  2. Věda / Víra
  3. Svoboda (anarchie) / Autorita (autokracie)
  4. Mírumilovnost / Výbojnost