Novalis

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Novalis

(1772 - 1801)

 • německý básník a prozaik, představitel raného romantismu
 • vlastním jménem Georg Friedrich Philipp, svobodný pán von Hardenberg
 • Narodil se a zemřel v Sasku-Anhaltsku. Byl opakem ostatních romantiků, těšících se ze života: byl šlechtic, ale vykonával občanské povolání. Zajímal se o básnictví, filozofii a přírodní vědy (především o matematiku). Zasnoubil se s třináctiletou Sophií von Kühnovou, která však v patnácti letech (tedy ještě před svatbou) zemřela. To jím hluboce otřáslo – její smrt, stejně jako smrt jeho mladšího bratra, ovlivnila jeho literární tvorbu. Sám zemřel ve 29 letech na tuberkulózu.

Dílo

 • Hymny noci (1800)
  • sbírka básní s motivy ztracené lásky, touhy po smrti a oslavou Panny Marie
  • dílo, psané rytmizovanou prózou či ve verších, pracuje s kontrasty dne (světla, bdění, života) a noci (smrti, temnoty)
 • Jindřich z Ofterdingen (1802; česky též Modrý květ)
  • nedokončený román, jehož ústřední postavou je bájný minnesänger z 13. století, údajný autor Písně o Nibelunzích
  • Dvacetiletý Jindřich spatří ve snu záhadný modrý květ; ten ho okouzlí - představuje příslib naplnění všech tužeb, nalezení smyslu života a pravé poezie. Mladík se proto vydává květ hledat.
  • modrý květ se později stal vůbec nejznámějším symbolem romantického ideálu