Osvícenství

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Titulní strana francouzské Encyklopedie, 1751
 • evropské myšlenkové hnutí životní postoj a filosofický směr 18. století
 • nejsilněji se projevilo ve Francii a Anglii
 • snažilo se překonat dosavadní světový názor, odmítalo barokní religiozitu a znamenalo převrat ve vývoji evropského myšlení
 • výrazně ovlivnilo část klasicistní a preromantické literatury

Charakteristické rysy osvícenství

 • staví se proti:
 • zdůrazňuje rozum (kult racionalismu), logiku a humanismus
 • prosazuje pravdivé poznání světa (příčinou zla je nevědomost)
 • vytváří vlastní duchovní a etické principy, které jsou základem mj. dnešních konceptů občanské svobody a rovnosti, demokracie, pokroku a lidských práv (zdůrazňuje rovnoprávnost)
 • samotný pojem osvícenství vycházel z přesvědčení, že společnost lze změnit dodržováním zásad, které přirozeně vycházejí z osvíceného rozumu
 • osvícenské myšlenky se do řízení státu snažili prosadit někteří absolutističtí panovníci (např. Josef II.) - hovoříme pak o osvícenském absolutismu

Osvícenská literární tvorba

 • má dvě tendence:
  • klasicistní (racionální)
  • preromantická (zdůrazňující cit)

Encyklopedie (1751-1766)

 • celým názvem Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel
 • nejvýznamnější nakladatelský a vědecký počin osvícenství
 • konkrétní projev přesvědčení, že svět má být poznáván rozumem, tedy studiem historie, vědy, techniky a umění, nikoliv prostřednictvím Bible
 • ve své době nejobsáhlejší souhrn znalostí ze všech oborů lidského poznání, který čtenáře zároveň vyzývá k vlastnímu uvažování a hledání pravdy
 • jezuité označili přispěvatele za sektáře a prosadili zastavení projektu (1759), vydávání ale pokračovalo tajně
 • celkem vyšlo 17 svazků textu a 11 svazků doprovodných ilustrací
 • hlavním organizátory a editory projektu byli Denis Diderot a Jean le Rond D’Alembert (1717-1783) - spolu s nimi se na Encyklopedii podílelo 176 dalších spolupracovníků (např. Jean-Jacques Rousseau, Charles Louis de Montesquieu či Voltaire)