Percy Bysshe Shelley

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Percy Bysshe Shelley
Louis Édouard Fournier: Shelleyho pohřeb

(1792 - 1822)

 • anglický romantický básník, manžel Mary Shelleyové
 • známý pro nekonvenční životní styl, skeptik, idealista, většinovou společností nenáviděný
 • idol pro další generaci básníků
 • Pocházel ze starobylé zámožné rodiny ze Sussexu. Studoval v Etonu, ale z oxfordské univerzity byl vyloučen za spoluautorství pamfletu O nezbytnosti ateismu. Pro radikální názory a neuvážený sňatek byl svým otcem vyděděn. Manželství trvalo jen krátce a hmotné zajištění získal Shelley až dědictvím po dědečkovi. Několik let žil s dcerou filozofa Williama Godwina Mary, se kterou se později oženil. Po smrti první manželky Harriety odmítl soud svěřit Shelleyovi do péče děti z prvního manželství pro jeho buřičství a amorální život. Percy B. Shelley následně odešel natrvalo z Anglie a od roku 1818 žil s rodinou v Itálii. Zde se stýkal s liberálními spisovateli žijícími v emigraci, např. s lordem Byronem. Tragicky zahynul během vyjížďky lodí na rozbouřeném moři.

Dílo

 • Óda na západní vítr (1820; lyrická báseň)
 • Vzpoura islámu (1817)
  • revoluční epos o dvanácti zpěvech
  • dílo zobrazuje vzpouru lidu proti tyranii a její krvavé potlačení; osudy bojovníků připomínají průběh francouzské revoluce
 • Cenci (1819)
  • romantická tragédie z italského prostředí
  • inspirací byl autorovi skutečný případ incestu a vražd v renesanční Itálii 16. století
 • Odpoutaný Prométheus (1820)
  • filozofické drama
  • Shelley v tomto díle vyslovil své představy o svobodném životě člověka a o konečném vítězství dobra nad zlem
  • polemika s Aischylovou tragédií Prométheus spoutaný
  • obměna antické báje o Prométheovi, který se vzepřel bohům Titánům a přinesl lidem oheň; v antice se Prométheus nakonec podvolí Diově vůli, kdežto u Shelleyho vzdoruje až do té doby, dokud není tyran (Jupiter) svržen z trůnu (také za přispění Demogorgona, jenž symbolizuje historickou nutnost)
  • Shelleyho Prométheus je reprezentantem titanismu (někdy též démonismu), postoje, kdy jedinec vzdoruje silnější, zdánlivě neporazitelné vůli
 • Obrana básnictví (1820)
  • nejvýznamnější autorovo prozaické dílo
  • autor označuje poezii za nejuniverzálnější umění; podle jeho názoru jsou básníci věštci a neuznávaní zákonodárci světa