Perská literatura

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Avesta a Zarathustra
 • literatura na území dnešního Íránu a střední Asie
  • Zarathustra - kočovný kazatel a filozof, žil v 6. st. př. n. l.
   • vytvářel náboženské zpěvy, tzv. gáthy - ty se dochovaly v staroíránském náboženském sborníku „Avesta”
   • Zarathustra vypracoval soustavu založenou na dualismu dobra a zla. Svět je vnímán jako permanentní boj dvou nesmiřitelných a kontrastních bytostí. Na jedné straně je bůh světla a dobra, Spravedlivý, na straně druhé je zlý duch, Lživý. Člověk může svůj osud ovlivňovat tím, že bude mezi těmito dvěma póly svobodně volit. Člověk by měl milovat světlo, oheň, pravdu a řád a má se obětovat v zápase dobra proti zlu za všeobecné spasení.
   • autorovo učení zaujalo německého filozofa Friedricha Nietzscheho, který v roce 1885 vydal vlivnou filozofickou prózu „Tak pravil Zarathustra”