Petr Chelčický

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(cca 1390 - cca 1460)

 • sedlák či zeman
 • psal náboženské spisy – používal vlastní argumentaci <- studium, život
 • traktáty -> obrazná vyjádření, citovost, odbočky -> předchůdci esejí
  • nesouhlasil s husity kvůli násilí
 • Chelčického stoupenci vytvořili církev bratrskou (1457 – Kunvald pod Orlickými horami)
 • Chelčický ovlivnil L. N. Tolstoje i své současníky

Díla

 • O trojiem lidu (1421-1424)
  • o neoprávněnosti nadřazování šlechty a církve nad sedláky a nevolníky (velice radikální)
  • jediným kritériem mravnost
 • Postila ( pol. 40. let 15.stol)
  • sbírka komentářů k úryvkům z evangelia
 • O boji duchovním (cca.1420)
  • odsuzuje ozbrojený boj, nejvyšší ctností spravedlnost (čistota, trpělivost, pokora, tichost, pokojnost, snaživost, opatrnost, věrnost, milosrdenství, skromnost)
 • Sieť viery pravé (1440)
  • kritika společnosti i církve
  • vyjádření nenávisti k nespravedlivému rozdělení společnosti