Pierre Corneille

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1606 až 1684)

Pierre Corneille
 • francouzský klasicistní dramatik a básník
 • představitel vysoké literatury
 • Narodil se v právnické rodině. Sám rovněž vystudoval práva a poté pracoval jako obhájce u rouenského soudu, později si dokonce zakoupil úřad královského advokáta. Hlavně se však věnoval spisovatelské činnosti - napsal 33 her, ke kterým připojil i rozsáhlý komentář. Nikdy se nedostal do sporu se společensky významnými lidmi. Roku 1635 ho dokonce přijal kardinál Richelieu do své vybrané autorské družiny. Od roku 1647 byl členem Francouzské akademie. Konec života trávil v chudobě, zemřel v Paříži.

Dílo

 • v jeho dílech dochází ke konfliktu povinosti a citu
 • vždy vítězí racionální složka osobnosti, hrdina je schopen ovládnout své city a vášně
 • Cid (1637) - veršovaná tragédie o pěti jednáních
  • drama o lásce a cti zdůrazňující velikost a cenu oběti
  • odehrává se v Seville v polovině 11. století
  • protože je porušena jednota místa, času a děje, byly vedeny spory ohledně kvality díla
  • Don Rodrigo (syn dona Diega) a dona Ximena (dcera dona Gomeze) se mají brát. Nastane však problém - mezi jejich otci vypukne hádka. Don Diego je jmenován královským vychovatelem, tento post však očekával don Gomez, a tak při výměně názorů vlepí donu Diegovi facku. Ten žádá svého syna, aby ho pomstil. Rodrigo vyzývá dona Gomeze na souboj, při kterém ho zabije. Nyní má otcovu smrt pomstít Ximena, a i když Rodriga miluje, žádá jeho potrestání. Rodrigo jí nabízí svůj meč, aby ho zabila, ale ona odmítá. Rodrigo odchází bojovat proti Maurům; v bojích se vyznamená, a když se vrátí, král ho zahrnuje poctami. Dokonce mu udělí i čestný přidomek Cid (Pán). Ximena však opět žádá o jeho potrestání, proto Rodrigo podstupuje souboj s donem Sanchezem, Ximeniným nápadníkem. Objevuje se don Sanchez s mečem v ruce a Ximena se domnívá, že souboj vyhrál on. Zdrcená Ximena chce odejít do kláštera, kde by mohla oplakávat otcovu a milencovu smrt, a žádá krále o zrušení svého závazku. Poté však vstupuje Rodrigo, jenž poslal poraženého Sancheze položit meč k Ximeniným nohám. Ximena nakonec Rodrigovi odpouští. Vzít se mohou po uplynutí roku od smrti dona Gomeze a Rodrigově návratu z druhého tažení pro Maurům.
 • dále např. Polyeuktos (1642; drama s náboženskou tematikou) či Lhář (1643; komedie)