Počátky realismu v české literatuře

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • realistické tendence krystalizují již v dílech autorů, kteří časově spadají do poslední fáze národního obrození (40. a 50. léta 19. století)
  • navzdory stále ještě sentimentálním či romantickým rysům je v dílech kladen důraz na co nejvěrnější vykreslení reality
  • rozpor mezi ideálem a skutečností již není řešen únikem do minulosti, nejsou již zachycovány pocity rozervanosti, vyděděnosti a vypjatého individualismu
  • problémy a konflikty ve společnosti jsou již trefně pojmenovány a glosovány (Havlíček), nebo jsou alespoň zobrazeny, aniž se hledá jejich účinné řešení (Němcová)