Počátky slovesného umění

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • první slovesné projevy vznikly již v pravěku, šlo tedy o umění nepsané, předávané ústní tradicí
  • člověk byl závislý na přírodě, cítil se bezmocný, proto se snažil naklonit si bohy -> vytvářel magické průpovědi, zaklínadla, zaříkadla (přednášení bylo často spojeno s tancem)
  • obřady se postupně rozšiřovaly - vyčlenily se z nich obřady rodinné (narození dítěte, svatba, pohřeb), které byly doprovázené lyrickými písněmi
 • jiný charakter měly
  • a) pranostiky – odrážejí zkušenost s počasím a souvisejícím hospodařením (Únor bílý, pole sílí.)
  • b) pořekadla – ustálené věty obrazné povahy (Kupuje zajíce v pytli.)
  • c) přísloví - vyjadřují obecně přijímané mravní zásady (Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.)
  • představy lidí o světě (jeho vzniku, stvoření člověka aj.) odrážely mýty - spojovaly příslušníky urč. společenství, které jejich prostřednictvím předávalo tradice a zvyklosti dalším pokolením