Poetismus

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • původní český směr, hlavně 20. léta dvacátého století
 • reakce na úzce vymezené proletářské umění
 • spjat s Devětsilem
 • jeho hlavními propagátory byli Karel Teige (stať „Poetismus”) a Vítězslav Nezval (stať „Papoušek na motocyklu”)
 • K. Teige: "Poetismus je umění života, umění žít a užívat."
Karel Teige
 • Charakteristické rysy poetismu:
  • 1) Silný vliv tvorby G. Apollinaira (prostřednictvím antologie K. Čapka „Francouzská poezie nové doby”, 1920)
  • 2) Autory fascinovaly technický pokrok, velkoměstský život, exotika, cestování, cirkusy, poutě, filmové grotesky, naivní umění, jazzová hudba...
  • 3) Odmítal konvence, hledal nové vyjadřovací prostředky, využíval metodu volných asociací.
  • 4) Důležité byly spontánnost, fantazie, neobvyklost, hra, sklon k zlehčování.
  • 5) Apolitičnost
  • 6) Využívání asonance (shody samohlásek na konci veršů bez ohledu na souhlásky).
 • prosadil se také v divadle (E. F. Burian, Voskovec+Werich), výtvarném umění (Jindřich Štýrský, Toyen, František Muzika, Karel Teige) a písňové tvorbě (V+W, Jaroslav Ježek)