Pojem literatura

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • Pojem literatura (z lat. littera = písmeno, též písemnictví) označuje jednak veškeré písemné jazykové projevy, jednak pouze díla umělecká.
 • Rozlišujeme tedy literaturu uměleckou (též krásnou, v případě prózy hovoříme také o beletrii) a věcnou (zaměřenou na zprostředkování praktických informací jakéhokoliv druhu: články v tisku, odborné knihy, předpisy, náboženské výklady, soukromé vzkazy aj.).
 • Hranice mezi literaturou uměleckou a věcnou není vždy ostrá, hraničními útvary jsou např. fejeton, reportáž, cestopis či esej. Zvláštním žánrem je pak literatura faktu (např. knihy Miroslava Ivanova či Ludvíka Součka), která uměleckými prostředky zpracovává skutečné události.
 • uměleckou literaturu můžeme dělit rozličným způsobem, kupř. podle:
  • vztahu k určitému společenství (lit. evropská, národní, regionální)
  • doby vzniku (lit. starověká, renesanční, barokní...)
  • tematiky (lit. psychologická, historická, humoristická...) aj.
 • Pojem světová literatura představuje díla, která se pro svou uměleckou hodnotu stala součástí obecného kulturního povědomí.
 • Literatura národní označuje veškerá díla jednoho národního společenství. Jazyk děl či místo jejich vzniku zpravidla nejsou nejdůležitější - podstatné je, zda autoři a čtenáři pociťují vzájemnou souvislost.
 • Součástí umělecké literatury je i ústní (lidová) slovesnost: anekdoty, říkadla, písně, hádanky, báje, pověsti aj.
 • K umělecké literatuře se volně řadí i zábavná četba, která chce především pobavit, poskytnout oddych a jež neklade zvýšené nároky na čtenářovu pozornost. Patří sem zejména humoristická tvorba, dobrodružná próza, detektivky, horory, sci-fi a fantasy.
  • pokud autor zcela rezignuje na uměleckou hodnotu, vzniká brak - pokleslá literatura, která využívá ustálená klišé, libuje si v efektech, nedbá o věrohodnost děje a postav, je jednoduchá, chudá a povrchní (např. červená knihovna či rodokapsy). Prvky braku jsou nicméně někdy úspěšně využívány i ve vyšší literatuře.