Postmodernismus

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

Postmodernismus

 • od 60. let - po-modernismu (ten je příliš formální, vytratil se lidský rozměr)
 • negativní postoj k pouhému formálnímu experimentování
 • ve filozofii: J. DERRIDA / Jean Francois LYOTARD - tradiční prostředky našeho myšlení nestačí k tomu, abychom pochopili situaci kolem sebe
 • díky rozvoji vědy je svět příliš složitý - nechápeme celek, člověk je zmatený
 • kritizuje převahu racionalismu
 • literární souvislosti:
  • 1) Proti moderně a avantgardě
  • 2) Dílo těší masy i náročné čtenáře (M. KUNDERA chce spojit epiku s meditací)
  • 3) Spojování různých stylů a žánrů
  • 4) Mystifikace
  • 5) Umožňuje velké množství interpretací
 • PM autoři: J. FOWLES, J. KŘESADLO, J. KRATOCHVIL, V.JAMEK, S. RUSHDIE, T. PYNCHON, U. ECO, M. KUNDERA, K. VONNEGUT, V. NABOKOV, J. IRVING, W. ALLEN, S. SPIELBERG, M. VIEWEGH
 • M. KUNDERA - román je syntéza, zachytí mnohoznačnost a relativitu lidského života
 • euroatlantická civilizace je příliš sebestředná atní kultury by měla začít považovat za rovnocenné
 • lze se vůbec dobrat obecné pravdy?
 • svět = text, který každý čte jinak - soutěž na trhu "historek"
 • v představě postmodernismu mizí rozdíl mezi realitou a fikcí
 • v postmoderních dílech texty o textech
 • ruší odstup umění od masové literatury
 • ECO - požadavek spolupráce tvůrce a vnímatele
 • M. KUNDERA - nepíšu o realitě, ale o možnostech bytí
 • IRVING aj. - motivy psaní o psaní
 • Postmodernismus vyznává radikální pluralitu - neexistují "věčné" pravdy
 • hudba, komiks, sci-fi
 • výpůjčky z jiných děl + aluze
 • dílo a autor mají být od sebe odděleni (M. KUNDERA)
 • čtenář je spolutvůrce, dílo tedy není nikdy dokončeno
 • důraz na samotný proces tvorby víc než na výsledek
 • atraktivní prvky s ironickým odstupem
 • MILAN KUNDERA - nezachovává časovou souslednost, úvahy nad dějem
  • IDEOLOGIE X IMAGOLOGIE
  • GOETHE, HEMINGWAY
  • kýč
  • Slovník nepochopených slov