Próza levicově orientovaných autorů

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • Charakteristiky a souvislosti:
  • 1) Vzniká v reakci na hospodářské a sociální otřesy 1. republiky, výrazně pod vlivem marxistické filozofie.
  • 2) Postupné vzdalování autorů demokraticky smýšlejících a levicových (komunistů).
  • 3) 1929 – sedm spisovatelů bylo vyloučeno z KSČ pro nesouhlas s bolševizací strany (někteří se po čase vrátili).
  • 4) 30. léta – prosazování socialistického realismu, tj. způsobu tvorby, který vychází z přesvědčení, že dílo musí primárně plnit společenskou funkci a teprve po ní estetickou (ideologie je nadřazena estetice).
  • 5) Je hlásána třídní nesnášenlivost, sympatie autorů jsou jednoznačně na straně proletářů. Prostřednictvím literatury je veden třídní boj, což vede k deformaci tvorby a utlumení estetických hodnot.