Preromantismus

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • pojem preromantismus označuje široký proud uměleckých tendencí v evropských literaturách zhruba ve druhé polovině 18. století. Je to období přechodu od klasicismu k romantismu.
  • zdůrazňuje opravdovost citu a hloubku vášní.
  • do popředí se dostává neporušená příroda
  • v oblibě jsou zádumčivá a tajuplná místa, proto někdy hovoříme o poezii jezerní a hřbitovní
  • v literatuře se objevují symbolické postavy, např. mnich, poustevník, vězeň, poutník