Realismus

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Auguste Comte
Gustave Courbet: Štěrkaři
 • období druhé poloviny 19. století
 • dynamicky se rozvíjely přírodní vědy (věda se stává novým "náboženstvím"), technika, filozofie, exaktní myšlení
 • výrazný vliv pozitivistické filozofie Augusta Comta (1798-1857)
  • zdůrazňoval empirii a důležitost pozorování, popisu a třídění
 • naturalismus, jedna z odnoží realismu, byl ovlivněn také teorií determinismu Hippolyta Taina (1828-1893)
  • osobnost člověka je ovládána svým prostředím, dědičností a dobou, v níž žije
  • dívá se na člověka jako na pouhého živočicha
  • zobrazuje patologické projevy lidského chování (alkoholismus, šílenství aj.)
  • popírá lidskou vůli a svobodu
  • soustředí se zejména na nejnižší společenské vrstvy
 • literatura chtěla ve své analýze společnosti používat vědecké postupy
 • znaky realistické literatury:
  • podává kritický, pravdivý obraz společnosti
  • využívá typizaci (tj. na individuálním je ilustrováno obecné)
   • v centru pozornosti už nestojí výjimečný jedinec
  • snaha o maximální objektivitu
  • jsou využívány nové výrazové prostředky
  • postavy se vyvíjí
  • jsou uváděna konkrétní fakta, popisy jsou velice podrobné
  • snaha o využívání vědeckých metod
 • realismus znamená vítězství prózy - prosadil se zejména román historický a společenský
 • některé realistické prvky vidíme již u Balzaka a Stendhala
 • pojem realismus byl původně pejorativní označení pro výstavu obrazů Gustava Courbeta (1819-1877)
 • v roce 1857 byl zveřejněn manifest Realismus a zároveň začal vycházet časopis stejného názvu
  • autoři manifestu odmítli všechny podoby romány kromě balzakovského
  • umělecké dílo mělo být přesnou reprodukcí skutečnosti