Renesance a humanismus v Čechách

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • Historické souvislosti:
  • konec 15. století až doba raně pobělohorská
  • husité pozdrželi přirozený kulturní vývoj v českých zemích cca o 100 let
  • soupeření šlechty a měst (vyústilo v zásadnější postavení aristokracie)
  • 1471-1526: vláda Jagellonců
  • 1526: nástup Habsburků na český trůn (Ferdinand I. Habsburský)
  • soupeření katolíků a evangelíků
  • 1609: vydán Majestát Rudolfa II., který potvrzoval svobodu vyznání v Českém království
  • 1618: zahájen stavovský odboj proti Habsburkům
  • 1620 (8. 11.): stavovské povstání potlačeno bitvou na Bílé hoře
  • 1621 (21. 6.): hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze
 • literární tvorba v Čechách vznikala v latině a v češtině.
 • ubývalo básnické tvorby (s výjimkou příležitostné poezie: oslavy konkrétních osob či měst, veršované gratulace k narozeninám, svatbám, získání akademické hodnosti)
 • došlo k intenzivnímu rozvoji naučné prózy (právo, cestopisy, rétorika, jazykověda, dějepisectví, genealogie, vojenství, rybníkařství, hornictví aj.)