Skupina 42

Z Vždy Nahoře
Verze z 2. 2. 2014, 19:38, kterou vytvořil Jonakj (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Obraz Kamila Lhotáka
Fotografie Miroslava Háka
  • výtvarná a básnická skupina
  • působila v letech 1942 až 1948, její vliv na českou literaturu a české umění vůbec lze však najít i mnohem později
  • skupina byla velmi ovlivněna především civilismem, kubismem, futurismem a konstruktivismem, lze zde nalézt i určité prvky surrealismu a existencialismu
  • v centru pozornosti stojí město a člověk -> je zaznamenávána syrová realita městských periférií, továren, obrazy obyčejného života
  • vedle literatury se poetika Skupiny 42 výrazně prosadila též ve výtvarném umění (malíři Kamil Lhoták, Karel Souček, fotograf Miroslav Hák aj.)