Skupina Ohnice

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Titulní strana sborníku Ohnice
Josef Hiršal
 • volné uskupení autorů, které počátkem roku 1947 vzniklo kolem básníka Kamila Bednáře
 • skupina navazovala na koncepci tzv. nahého člověka, jak ji Kamil Bednář formuloval v eseji Slovo k mladým z roku 1940 (podstata lidství je individuální a vyjevuje se teprve po odhlédnutí od konkrétních sociálních vazeb)
 • vedenému přístupu byla blízká filozofie existencialismu
 • v textech uveřejněných ve dvou sbornících převládá tragické pojetí života a vypjatý smysl pro osobní zodpovědnost a svobodu; metafyzická úzkost, tragika nicoty a smrti vychází přitom zejména z válečných prožitků
 • skupina se pojmenovala podle básnické sbírky Jiřího Ortena z roku 1941
 • vedle Bednáře se do skupiny řadili mj.:
  • Ivan Diviš
  • Josef Hiršal
  • Miroslav Holub