Surrealismus

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • surrealismus = nadrealismus
 • u nás se rozvíjel od 30. let dvacátého století, autoři často původně poetisté
 • ve světě stěžejními tvůrci ANDRE BRETON (1896-1966) a PAUL ELUARD (1895-1952)
 • využíval metodu psychického automatismu
 • autoři vyznávali historický materialismus
 • vliv psychoanalýzy (Sigmund Freud a jeho zkoumání nevědomí a sexuality) -> hledal inspiraci ve snech a halucinacích
 • Charakteristiky surrealismu v literatuře:
  • 1) Fantazie není brzděna logikou.
  • 2) Atributy jsou spontánnost, vzrušivost, nepravděpodobnost
  • 3) Pracuje s tzv. "surrealistickým objektem" (jeden obraz v sobě spojuje různé skutečnosti).
  • 4) Jsou potírána pravidla vázaného verše.
 • U nás byl směr ovlivněn „Druhým manifestem surrealismu” (1929).
 • 11.5.1934 - V. Nezval a K. Teige oznámili vyústění poetismu v surrealismus -> vznik Surrealistické skupiny (členy K. Biebl, J. Štýrský, Toyen, J. Honzl, J. Ježek, B. Brouk)
 • Skupina se rozpadla v roce 1938 kvůli sporu V. Nezvala s ostatními členy (šlo o zaujetí stanoviska k stalinským procesům v SSSR, které Nezval schvaloval).
 • Surrealismus se ale u nás rozvíjel (a rozvíjí) dál.
 • v době okupace bylo publikování omezeno na samizdat, aktivní byli např.:
  • z bývalé Surrealistické skupiny Jindřich Heisler (1914 - 1953)
   • Žid, skrýval se u Toyen
   • např. sbírka „Na jehlách těchto dní” (1941)
Toyen, Heisler, Teige 1940
  • Skupina Ra (= Rakovník)- fungovala od 30. let
   • 1942: vydali literárně-výtvarný sborník Roztrhané panenky (hlavní osobností Ludvík Kundera, 1920 - 2010)
Ludvík Kundera