Thámovci a puchmajerovci

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Titulní strana Sebrání básní a zpěvů
Antonín Jaroslav Puchmajer
Šebestián Hněvkovský
 • v počátcích národního obrození byl charakter české poezie ovlivněn těmito dvěma básnickými školami

Thámovci

 • vůdčí osobností Václav Thám
 • společně vydali almanach Básně v řeči vázané (1785)
 • program thámovců:
  • snažili se dokázat, že ČJ je vhodná pro jakéhokoliv umělecký text
  • oživili starší českou humanistickou poezii
  • překládali německou rokokovou anakreontiku
  • zastánci sylabismu (= princip uspořádání verše na základě ustáleného počtu slabik)
 • dále do skupiny patřili např. Václav Matěj Kramerius či Václav Stach (1754-1831)

Puchmajerovci

 • skupina kolem Antonína Jaroslava Puchmajera (1769-1820)
 • postupně vydali pět almanachů, z toho první dva pod názvem Sebrání básní a zpěvů (1795 a 1797) a zbylé jako Nové básně (1798-1814)
 • puchmajerovci neměli pevný společný program, ale:
  • usilovala povznést české básnictví
  • propagovala sylabotonii (= verš, u něhož záleží na počtu slabik ve verši a uspořádání přízvučných a nepřízvučných slabik)
  • hojně publikovali překlady
 • v rámci skupiny se vyhranily dvě umělecké tendence:
  • a) lidová (uplatnění dosáhla hlavně balada), např. Šebastián Hněvovský (1770-1847): Vnislav a Běla
  • b) vyšší, zaměřená na náročnější čtenáře (zejména óda), např. Antonín Jaroslav Puchmajer: Óda na Jana Žižku z Trocnova