Torquato Tasso

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Torquato Tasso

(1544-1595)

 • italský básník
 • svou tvorbou spadá na pomezí pozdní renesance a raného baroka
 • Narodil se v roce 1544 v přímořském městečku Sorrento (Kampánie). Jeho život byl plný dramatických zvratů. Své nejšťastnější období prožil v letech 1565–1570 na dvoře kardinála Luigiho d'Este ve Ferraře. Později u něj propukla duševní choroba, která vedla k tomu, že sám sebe před inkvizičním tribunálem obžaloval z bludů a nevěry. Posledních osm let života strávil coby šílenec ve špitálu. Zemřel v Římě.

Dílo

 • Osvobozený Jeruzalém (1580) - nábožensko-hrdinský epos
E. Delacroix (výjev z eposu)
  • děj je volně založen na událostech první křížové výpravy (1095)
  • psáno v osmiveršových strofách seskupených do dvaceti zpěvů
  • autor byl pronásledován pochybnostmi o kvalitě díla, proto text neustále opravoval
  • mimořádně vlivná báseň, jejíž témata později zpracovali mnozí významní umělci (v hudbě např. G. Rossini či A. Dvořák)