Václav Hájek z Libočan

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Václav Hájek z Libočan

(† 1553)

  • kněz, spisovatel, kronikář
  • Pocházel z drobné české šlechty, od roku 1520 byl knězem, nejprve utrakvistickým, potom katolickým. Jeho dráha duchovního byla provázena snahou o získání výnosných církevních beneficií a spory vyvolávanými jeho zištností. Od roku 1527 byl děkanem na Karlštejně, kde se dostal do sporů s purkrabím, protože se zastal služek, které jeho paní týrala. Roku 1533 byl jmenován správcem kapituly na Vyšehradě, ale brzy musel toto místo opustit (údajně pro krádeže hradního inventáře). Poté začal pracovat na své Kronice české - dokončil ji roku 1539 a dostal na ni královské privilegium, obě konzistoře i pražská obec, u nichž byl Hájek špatně zapsán, si ji ale vyžádaly k cenzuře. Po mnoha průtazích a sporech nakonec knihu vytiskl a roku 1541 v tisícovém nákladu vydal. Kronika mu sice přinesla velký úspěch, Hájek však zůstal bez příjmu a silně zadlužen. Od roku 1545 byl děkanem kapituly ve Staré Boleslavi. Roku 1545 byl vězněn, protože se prý zastal kapitulní poddané zatčené pro čarodějnictví. Roku 1549 se Hájek kapitulních hodností v Boleslavi vzdal. Zemřel v klášteře dominikánek u svaté Anny na Starém Městě.

Dílo

Kronika česká (1541)

  • české dějiny od od příchodu Čechů do země (podle Hájka roku 644) až po korunovaci Ferdinanda I. (1527)
  • rozsáhlé a živé vyprávění, napsané poutavým slohem
  • straní šlechtě
  • po několik staletí hlavní pramen pro poznání české minulosti (tolerována jezuitskou cenzurou)
  • historicky nevěrohodná - Hájek nerozlišoval fakta a fikci, chybějící údaje domýšlel
  • v počátcích národního obrození vědeckou hodnotu knihy zpochybnil G. Dobner, později též J. Dobrovský a F. Palacký
  • literární kvality knihy vyzdvihli např. K. H. Mácha, A. Jirásek, J. Zeyer, stala se inspirací také pro autory Rukopisů (RKZ)