Výrazové formy

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

Próza

 • „řeč nevázaná”, tzn. řeč stále postupující, nedělená na celky
 • běžná, přirozená forma vyjádření
 • v popředí lyrickosyntaktické dělení promluvy (jsme omezování pouze slovní zásobou jazyka a jeho gramatickými pravidly)
 • slova se spojují do vět, ty do dostavců, ty do kapitol atd.
 • próza je většinou spojena s epikou (dějem)

Poezie

 • „řeč vázaná”, veršovaná
 • v popředí rytmickomelodické členění promluvy:
  • verš - jednotka intonační, melodická a rytmický celek
   • zapisuje se do jednoho řádku
  • rytmus - pravidelné opakování zvukových schémat, např. trochej (-∪), jamb (∪-), daktyl (-∪∪) -> opakující se jednotka = stopa
 • rým - zvuková shoda na konci veršů (samohláska a aspoň jedna souhláska)
  • rýmová schémata - rým:
   • a) střídavý - a b a b
   • b) sdružený - a a b b
   • c) obkročný - a b b a
   • d) přerývaný - a b c b