Viktorin Kornel ze Všehrd

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Viktorin Kornel ze Všehrd

(asi 1460-1520)

 • právník, spisovatel, překladatel, univerzitní mistr
 • původně psal latinsky, ale později se podílel na formování programu českého humanismu
 • Po studiích na pražské artistické fakultě získal v roce 1483 titul mistra a začal přednášet na univerzitě, v roce 1484 se stal děkanem pražské univerzity. Roku 1487 univerzitu opustil a přijal místo úředníka u zemských desk, zde studoval české právo. Stal se váženou osobností, i jako právník byl velmi známý. Roku 1492 byl povýšen do šlechtického stavu (ze Všehrd). Roku 1493 stal se místopísařem zemských desk, čímž se dostal do vedení tohoto úřadu (zde působil do roku 1497). Přátelil se s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic, později se s ním však rozešel pro různé názory na náboženství. Kornel byl stoupencem Jednoty bratrské a po rozchodu s Hasištejnským začal psát česky. Zemřel v Praze v roce 1520 na mor.

Dílo

 • Předmluva (1501) k překladu latinského spisu Jana Zlatoústého Knihy o napravení padlého
  • autor zde formuluje program českého národního humanismu:
   • chválí češtinu a její tradici
   • literatura má být tvořena česky, aby byla srozumitelná pro lid
   • adresuje výtky latinské větvi českého humanismu
 • Knihy devatery (1499)
  • právnický spis, v němž se autor ohrazuje proti výhodám šlechty na úkor měst
  • i v tomto díle se Viktorin snažil dosáhnout jazykové dokonalosti