Walter Scott

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Walter Scott

(1771 - 1832)

 • skotský básník, prozaik, romanopisec a sběratel balad; představitel romantismu
 • zakladatel žánrů historického románu a básnické povídky
 • zásadně ovlivnil tvorbu několika autorských generací
 • Narodil se v Edinburghu do rodiny významného právníka. V dětství onemocněl obrnou a ochrnul na jednu nohu, proto se věnoval více četbě než dětským hrám. Často pobýval u svého dědečka na anglicko-skotském pomezí, kde si zamiloval lidové písně, pohádky, pověsti a příběhy z minulosti. Vystudoval práva a stal se advokátem, od roku 1806 byl úředníkem Nejvyššího soudu v Edinburghu. Roku 1812 se spřátelil s lordem Byronem, který svým revolučním romantismem do jisté míry jeho tvorbu ovlivnil (sám Scott byl výrazně konzervativní). Každoročně pobýval polovinu roku na venkově v pohraničí, později v Abbotsfordu na řece Tweed, kde si nechal přestavět dům na pseudogotický zámeček. V roce 1819 byl povýšen do šlechtického stavu. Po bankrotu nakladatelské firmy, jejímž byl podílníkem, se rozhodl sám zaplatit všechny dluhy. Začal usilovně psát, ale úmorná práce podlomila jeho zdraví, umělecká úroveň jeho tvorby navíc upadala. Spisovateli nepomohl ani léčebný pobyt na Maltě na náklady britské vlády. Vyčerpán zemřel ve svém abbotsfordském sídle.

Dílo

 • zpracovával skotské, anglické i evropské dějiny
 • kvůli Georgi Gordonu Byronovi opustil poezii, neboť tušil, že se mu nemůže rovnat
 • Jezerní panna (1810)
  • básnická povídka s námětem ze skotských dějin, obsahující 6 zpěvů (Hon, Ostrov, Shromáždění, Proroctví, Souboj, Strážnice)
 • Rob Roy (1817)
  • román líčící boje Skotů s Angličany na počátku 18. století a hrdinské činy vůdce skotských horalů Rob Roye
 • Srdce Edinburghu (1818; román)
  • Efka Deansová je obviněna z vraždy svého dítěte, a proto je odsouzena k trestu smrti. Křivá výpověd její sestry Jenky by ji mohla zachránit a osvobodit. Jenka však odmítá křivě vypovídat. Porušila by svou pevnou zásadu, jež je hluboko zakořeněnou vlastností její osobnosti. Domnívá se, že by poskvrnila nejen své svědomí, ale i rodovou čest a zničila tak i svůj život. Sestry byly vychovávány podle tvrdých zásad zbožného a neoblomného otce Davida Deanse. Jeho výchova se ujala u Jenky. Projevuje se její fanatičností, nebojácností, odvážností a praktičností. Řídí se podle daných pravidel, která nechce porušovat. Je však připravena čelit nebezpečím života. Pro záchranu své sestry je odhodlaná udělat cokoli, třeba i předstoupit před vévodu a královnu. Vydává se proto na cestu do Londýna, kde je přijata královnou. Jenka se ocitá v rozporu mezi city a tužbami a zákonem krve a víry. Osud ji staví na rozcestí, kde si vybírá z několika různých cest. Vybere si tu nejtěžší z nich, avšak pro ni jedinou správnou. Překoná tragický rozpor, zachrání svou sestru a očistí rodové jméno.
 • Ivanhoe (1819)
  • romantický příběh ze života rytíře Wilfreda z Ivanhoe odehrávající se ve středověké Anglii na sklonku 12. století za vlády krále Richarda Lví srdce, v období jeho návratu z třetí křížové výpravy
 • Quentin Durward (1823)
  • historický román odehrávající se ve Francii v době vlády Ludvíka XI.
  • dějovou osou je soupeření Ludvíka XI. s burgundským vévodou Karlem

Příčiny úspěchu Scottových děl

 • dobrodružnost
 • zábavnost
 • barvitý obraz minulosti
 • povzbuzování národní hrdosti