Zrod české vědy

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Pečeť Královské české společnosti nauk
  • české obrozenecké hnutí nejprve usilovalo o vytvoření základů co největšího spektra vědních disciplín → psaly se tedy slovníky, gramaticky, literárněhistorické práce → vytvářelo se podhoubí pro pozdější umělecky náročnou tvorbu
  • první fáze NO byla zásadně ovlivněna osvícenským racionalismem a měla charakter jazykový, vědecký a obranný (ve smyslu obrany českého jazyka)
  • samotná literární tvorba v tomto období byla velmi prostá a omezovala se na kramářské písně, písmáckou literaturu a knížky lidového čtení
  • prvních česká vědecká instituce: 1774 - v Praze založena Soukromá společnost nauk (dnešní Akademie věd), později přejmenovaná na Královskou českou společnost nauk - tím byly splněny předpoklady k rozvoji vědeckého myšlení a používání přísně vědeckých metod
  • mezi první české vědce patřili mineralog Ignác Born, matematik Stanislav Vydra, fyziolog Jiří Procházka aj.